viimeisimmät muutokset

20.8.2019

Sademäärissä virheitä elokuussa. Vähäisen sateen vuoksi puiden siemenet ja roskat tukkivat sadamittaria. Mittari puhdistettu 20.8.2019

Sivun tietoja ei saa käyttää ihmishenkien tai omaisuuden suojeluun.

varoitukset

varoitukset Suomi


vaaratasojen värit
Tiedot eivät ole päivittyneet.
Vaaraa aiheuttavia sääilmiötä ei ole odotettavissa.
Sää on mahdollisesti vaarallinen. Ennustettu sääilmiö ei ole erityisen epätavallinen, mutta siihen on hyvä kiinnittää huomiota säälle alttiissa toiminnassa. On hyvä seurata sääolosuhteiden kehittymistä ja välttää riskejä.
Sää on vaarallinen. Ennustettu sääilmiö on epätavallinen. Sekä aineelliset että henkilövahingot ovat mahdollisia. Tilanteessa on hyvä seurata säännöllisesti sääolosuhteiden kehittymistä. On syytä välttää sellaisia riskejä, mitä sääilmiö voi aiheuttaa. Lisäksi on hyvä seurata viranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita.
Sää on hyvin vaarallinen. Ennustettu sääilmiö on harvinaisen voimakas. Sekä aineellisia että henkilövahinkoja on odotettavissa jopa laajalla alueella. Sääolosuhteiden sekä vaaratason kehittymistä on syytä seurata jatkuvasti. Lisäksi on seurattava viranomaisten mahdollisesti antamia ohjeita ja oltava valmiina poikkeuksellisiin toimenpiteisiin.

vaaratasojen tyypit
tuuli
lumi-/jääkeli
ukkonen
sumu
poikkeuksellisen korkea lämpötila
poikkeuksellisen alhainen lämpötila
rannikkoalueiden vaarat
metsäpalo
lumivyöry
sade
tulva
sade ja tulva
Varoitustiedot tuottaa ©EUMETNET-MeteoAlarm.
Viivästyksiä tämän websivun ja www.meteoalarm.eu:n välillä saattaa ajoittain esiintyä, tuoreimmat tiedot voimassa olevista varoituksista julkaisee kansalliset meteorologiset laitokset sivulla www.meteoalarm.eu. Suomen varoitukset tuottaa Ilmatieteen laitos. Käytetty luvalla.